Cookies   I display ads to cover the expenses. See the privacy policy for more information. You can keep or reject the ads.

Video thumbnail
מאחורי הקירות האלו נמצא קרוסרייל, או לפחות אחד מהאתרים של קרוסרייל.
זהו אחד מהפרוייקטים ההנדסיים הכי גדולים המתבצעים כרגע בעולם.
אך אינני כאן כדי לדבר על זה, אני כאן כדי לדבר על איך שהוא נשמע,
מכיוון שבמשך עשורים שלמים, כל אתר בנייה בעולם כלל את הצליל הבא.
[צפוצפים]
כמובן, אני הכנסתי את זה לאחר מכן; זהו צליל של נסיעה לאחור, מכיוון שאין לי כאן משאית שרק מחכה לדרוס אותי.
אך במשך עשר השנים האחרונות לערך, יותר ויותר שומעים צליל אחר במקום.
שומעים את הצליל הבא:
[רחש חזק]
צפצוף רעש לבן המתריע על נסיעה לאחור.
וזה נבע מהמצאה באוניברסיטת לידס בשנת 2001.
וכיום זהו התקן לרוב הפרוייקטים המרכזיים בבנייה.
בהיקף כזה, שקרוסרייל לא מאפשרת לרכבים עם צפצוף הנסיעה לאחור מהאסכולה הישנה בעל הצליל היחיד, להיכנס לאתר כלל.
אז, למה אני מזכיר את זה? מכיוון שזו עובדה די חנונית לדעת.
ובכן, שתי סיבות.
אחת היא שזה יותר בטוח.
האוזניים שלך יכולות לברור את הצליל רחב-הפס הזה, הרעש הלבן הזה, הרבה יותר טוב מאשר את הצפצוף.
לכן אתה יכול להשמיע אותו בעוצמה נמוכה יותר, ובכך לא להפריע עד כדי כך לדיירי האיזור, וזה יותר בטוח
בגלל שהאוזניים שלך יכולות לברור את הצליל ולומר לך מאין הוא מגיע.
צפצוף חד-גוני יחיד יכול לגרום לכל מיני הדים.
זה לא צליל טבעי, האוזניים שלך אינן מתורגלות עבורו.
אך רעש לבן, כגון *פשש פשש פשש*, המוח שלך יכול לברור את מיקומו.
אז אם יש לך חמש משאיות שם בפנים, וכולן נוסעות לאחור, אתה תוכל לדעת היכן כל אחת.
ותוכל לדעת אם אחת מהן עומדת לדרוס אותך.
וזהו משהו שאולי לא ידעתם.
תורגם ע"י sharkykh.